Matkailuyrityksen chat on sekä asiakaspalvelua että myyntiä

Rönnvikin viinitila on matkailu- ja kokouskohde, jonka myynti- ja markkinointipanostukset painottuvat yhä enemmän digiin. Rönnvikin Juho Rönni kertoo, miten nettisivujen chat-ikkuna tukee muuta digitekemistä.

Hei Juho! Millainen paikka on Rönnvikin viinitila?

”Rönnvik on kotimainen matkailukohde ja kokous- ja juhlapaikka Pälkäneellä, Pirkanmaalla. Meillä on hieno sijainti keskellä kauneinta suomalaista maalaismaisemaa, mutta kuitenkin kohtuullisen ajomatkan päässä Helsingistä ja Tampereelta.

Viininvalmistus ja lähiruokaan painottuva tilausravintola ovat toiminnan selkäranka, ja näiden lisäksi Rönnvikistä löytyy vuodenajasta riippuen esimerkiksi kahvilatoimintaa, taidenäyttelyitä, viini- ja juustotastingeja ja tilakierroksia. Palvelemme sekä yksittäisiä matkailijoita että erilaisia yrityksiä, ryhmiä, yhdistyksiä ja kuntia.”

Miten digiaika näkyy Rönnvikin markkinoinnissa?

”Liikevaihtomme kasvoi viime vuonna mukavasti edelliseen vuoteen nähden, mikä on osaltaan seurausta juuri digitaalisen myynnin ja markkinoinnin panostuksista. Käytämme perinteisen verkkomainonnan lisäksi enenevissä määrin esimerkiksi Facebookia.

Selvä muutos on, että ihmiset etsivät tietoa paljon nopeammalla syklillä kuin aiemmin. Tiedon pitää olla mielellään välittömästi saatavilla, tai ainakin yhteydenottopyyntö pitää voida jättää saman tien.”

Miten päädyitte 02 Pron chat-asiakkaaksi?

”Kun kerran ohjaamme maksetulla mainonnalla liikennettä nettisivuille, meille on tärkeää saada potentiaaliset asiakkaat sieltä kiinni. Chat toimii tässä hyvin, ja reaaliaikaisena palvelukanavana se vastaa myös ihmisten tarpeeseen saada tietoa heti.

Meillä ei kuitenkaan ole resursseja ja aikaa pyörittää chattia itse, joten palvelun käynnistämisen ehdoton edellytys oli, että se hoidetaan ulkoistetusti. 02 Pron asiakkaaksi päädyimme kokeilukampanjan kautta. Chatin kautta alkoi välittömästi tulla yhteydenottoja, joten totesimme, että yhteistyötä on mielekästä jatkaa.”

Mitä Rönnvikin nettisivujen chatissa kysytään?

”Chat on meille sekä myynnin että asiakaspalvelun kanava, ja kysymyksiä tulee aivan laidasta laitaan. Yksittäinen kesämatkailija saattaa kysyä esimerkiksi aukioloajoista ja palveluista, kun taas firmojen ja yhdistysten edustajat kertovat lyhyesti mitä ovat järjestämässä ja jättävät yhteystiedot.

Siinä 02 Pro on tehnyt hyvää työtä, että lähtötietojen kartoitus tehtiin kattavasti ja tehokkaasti: miten juuri meidän asiakkaita palvellaan ja mitä kaikkea meiltä on saatavilla. 02 Pro pystyy chatissa vastaamaan laajaan repertuaariin kysymyksiä, ja mitä pidempään yhteistyö pyörii, sitä paremmaksi tietopankki kasvaa.”

Mitä konkreettista hyötyä chat-palvelusta on teille?

”Jos ajatellaan asiakaskokemusta, niin chat näyttää ja tuntuu siltä, että olemme aktiivisesti ja reaaliaikaisesti asiakkaiden saatavilla. Maaseutumatkailussa erilaisten digiasiointipalveluiden käyttö ei ole vielä ihan niin yleistä, joten chatilla voi vähän erottuakin.

Myyntimielessä esiin pomppaava chat-ikkuna toimii herätteenä yhteydenottoon, mikä laajentaa liidien hankintaa. Myynnin kannalta chat on siis ennen kaikkea työkalu siihen, että tieto potentiaalisesta asiakkuudesta ei jää meiltä saamatta, vaan saadaan ihminen kontaktiin. Chat on hyvä kannustin tutustua ja tarttua tarjolla oleviin mahdollisuuksiin.”

Lue lisää 02 Pron chat-palvelusta >>